צילום פנורמי של סטודנטים להנדסה בכיתת מחשבים

מכרז פומבי 12/2014/פ'
צרו איתנו קשר