צילום פנורמי של סטודנטים להנדסה בכיתת מחשבים

מכרז פומבי 11/2014/פ'
צרו איתנו קשר