צילום פנורמי של סטודנטים להנדסה בכיתת מחשבים

מכרז פומבי 05/2017/פ'
צרו איתנו קשר