צילום פנורמי של סטודנטים להנדסה בכיתת מחשבים

מכרז פומבי 03/2015/פ'
צרו איתנו קשר