צילום פנורמי של סטודנטים להנדסה בכיתת מחשבים

מכרז פומבי 02/2017/ פ' לביצוע עבודות שיפוצים בקמפוס המכללה
צרו איתנו קשר