צילום פנורמי של סטודנטים להנדסה בכיתת מחשבים

מכרז פומבי 11/2012
צרו איתנו קשר