צילום פנורמי של סטודנטים להנדסה בכיתת מחשבים

מכרז פומבי 08/2012
צרו איתנו קשר