צילום פנורמי של סטודנטים להנדסה בכיתת מחשבים

מכרז פומבי 07/2013
צרו איתנו קשר