צילום פנורמי של סטודנטים להנדסה בכיתת מחשבים

מכרז פומבי 06/2013
צרו איתנו קשר