צילום פנורמי של סטודנטים להנדסה בכיתת מחשבים

מכרז פומבי 03/2013
צרו איתנו קשר