צילום פנורמי של סטודנטים להנדסה בכיתת מחשבים

מכרז פומבי 03/2012
צרו איתנו קשר