צילום פנורמי של סטודנטים להנדסה בכיתת מחשבים

מכרז פומבי 02/2013
צרו איתנו קשר