צילום פנורמי של סטודנטים להנדסה בכיתת מחשבים

מכרז פומבי 01/2015/פ'
צרו איתנו קשר