צילום פנורמי של סטודנטים להנדסה בכיתת מחשבים

מכרז פומבי 01/2013
צרו איתנו קשר