צילום פנורמי של סטודנטים להנדסה בכיתת מחשבים

מכרז פומבי 01/2012
צרו איתנו קשר